Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

2,973

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

3,399

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

3,959

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

2,937

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

4,493

A lot of va lots of ning farqi nimada?

3,058

Have va have got

3,386

Big va large ning farqi

2,562