Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

2,595

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

3,053

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

3,419

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

2,613

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

3,863

A lot of va lots of ning farqi nimada?

2,741

Have va have got

2,935

Big va large ning farqi

2,292