Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

2,790

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

3,249

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

3,719

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

2,794

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

4,207

A lot of va lots of ning farqi nimada?

2,914

Have va have got

3,150

Big va large ning farqi

2,441