Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

A lot of va lots of ning farqi nimada?

Have va have got

Big va large ning farqi