Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

3,220

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

3,573

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

4,231

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

3,128

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

4,888

A lot of va lots of ning farqi nimada?

3,262

Have va have got

3,688

Big va large ning farqi

2,680