Farqi qanday?

Can bilan could ning orasida qanday farq bor?

3,420

Arm va hand ning farqi haqida gaplashamiz

3,673

«Cause» va «reason» farqi haqida gaplashamiz

4,296

Few va a few orasida farq haqida gaplashamiz

3,243

Little va few o’rtasida qanday farq bor?

4,972

A lot of va lots of ning farqi nimada?

3,401

Have va have got

3,920

Big va large ning farqi

2,759