Tarqatma materiallar

Boshlan'gich sinf o'qituvchilari uchun suratlar chizishga ajoyib g'oyalar

1,414

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

5,112

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

2,299

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

3,172

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

1,983

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

7,227

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

15,135

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

12,459

"Vegetables and fruits" handouts for English teachers (for all classes)

2,939

Matematika o’qituvchilari uchun darsga qo’llashga tarqatma materiallar

8,198

Ingliz tili o’qituvchilari uchun darsga qo’llashga krosvordlar to’plami

7,626

Sinf burchagi uchun "Yo'l harakati qoidalari"

6,679