Tarqatma materiallar

Geografiya fan o'qituvchilari uchun "Osiyo davlatlari" ko'rgazmalari

875

Geografiya fanidan 5-sinflar uchun ko'rgazamalar

686

Boshlan'gich sinf o'qituvchilari uchun suratlar chizishga ajoyib g'oyalar

2,834

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

8,505

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

3,389

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

4,689

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

3,085

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

10,639

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

21,113

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

17,230

Ingliz tili o'qituvchilari uchun "Ta'til kunlari" ko'rgazmali qurollari

8,204

"Vegetables and fruits" handouts for English teachers (for all classes)

3,762