Tarqatma materiallar

Geografiya fanidan 5-sinflar uchun ko'rgazamalar

125

Boshlan'gich sinf o'qituvchilari uchun suratlar chizishga ajoyib g'oyalar

1,934

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 4 sinf ona-tili fani tarqatmalari

6,288

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf ona tili fani tarqatmalari

2,718

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 1 sinf matematika fani tarqatmalari

3,665

A pack of wordsearch handouts for teachers of English

2,438

2017-2018 o'quv yillari uchun shiorlar va boshqa ko'rgazmalar

8,386

1-sinf Matematika fani o'qituvchilari uchun ko'rgazmali qurollar

16,978

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun 3 sinf matematika fani tarqatma materiallari

14,014

Ingliz tili o'qituvchilari uchun "Ta'til kunlari" ko'rgazmali qurollari

7,193

"Vegetables and fruits" handouts for English teachers (for all classes)

3,262

Matematika o’qituvchilari uchun darsga qo’llashga tarqatma materiallar

9,306