Testlar

Geografiya fanidan 5 va 6 sinflarga PISA testlari

531

Geografiya fani oyligiga kirish va chiqish testlari (barcha sinflar uchun)

173

Informatika fanidan 11-sinflar uchun testlar to'plami (javoblari bor)

2,071

Barcha fanlardan PISA testlari to'plami

14,437

Mehnat fanidan barcha sinflar uchun testlar to'plami

3,718

O'zbek tili fanidan 5, 6, 7, 8, 9 - sinflar uchun testlar to'plami (javoblar)

8,920

Nemis tili fanidan barcha sinflar uchun testlar to'plami

6,946

Barcha fanlardan bilimlar bellashuvidan tayyorlanish uchun namunaviy materiallar

8,427

Musiqa fanidan barcha sinflar uchun testlar to'plami

5,153

Olimpiada testlari 2017

8,583

10-sinflar uchun olimpiada testlari

28,372

Ingliz tili fanidan 9-sinflar uchun olimpiada testlari

14,693