O'quvchilar

Бесплатные курсы по подготовке к IELTS от British Counsil 2023

Британский совет представляет практические онлайн курсы по подготовке к IELTS по 4 направлениям:

 

1) Listening - https://takeielts.britishcouncil.org/take-ielts/prepare/free-ielts-practice-tests/listening

 

Russian

O‘zbekistondagi vazirliklar soni 25 taligini bilasizmi?

1. Adliya vazirligi

2. Investisiyalar va tashqi savdo vazirligi

3. Transport vazirligi

4.  Mahalla va oilani qo‘llab-quvvatlash vazirligi

5.  Energetika vazirligi

6.  Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi

 

English