Maktab haqida qiziqarli ma'lumotlar

Главные вкладки

1.School (maktab) so'zi yunoncha «scole» so'zidan kelib chiqib "dam olish" ma'nosini anglatgan. 

Qadimgi Yunonistonda qullar pedagoglar deb atalgan (tarjimasi "bola yetaklovchi"). Qullarning vazifasi o'z egalarini farzandlarini maktabga olib borib, qaytib olib kelib va farzandlarning dars tayyorlashlarini kuzatish bo'lgan. Qullar hatto bolalarni jazolashga haqqi bo'lgan.   

2.1-sentabrda barcha o'quvchilar maktabga boradimi? 

Dunyoning 122 davlatida huddi bizni yurtlarga o'xshab bolalar maktabga 1-sentabrda borishadi. Lekin 43 davlatda o'quv yili 1-yanvardan boshlanadi. Yana 16 davlatda esa o'quv yili martda boshlanadi. Avgust oyida dunyodagi 10 ta davlat bolalari maktabga boradilar. 

3. Eramizdan avval VIII - IV asrlarda ko'p joylarda urush bo'lganligi tufayli Spartada maxsus yagona bo'lgan tarbiya usuli o'ylab topilgan. 

Aristotelning bu maktablarga ta'rif berishicha"Lakedemoneda yoshlarning deyarli barcha tarbiya usullari va barcha qonun tizimlari urush maqsadlarida qurilgandir" 

4.Dunyodagi eng qadim tarixga ega maktab bu Morokkoning Fese shahridagi Al-Karauin universitetidir. 

Bu joy asosan musulmonlar uchun diniy joy hisoblangan va toliblarni o'qishga tanlagan. Al-Karauinga Fotima al-Fihri tomonidan 859-yilda asos solingan. Vaqtlar o'tib bu joy tabiiy fanlar bo'yicha eng ilg'or ta'lim maskaniga aylangan. Biroz vaqt o'tgandan so'ng universitetga boshqa matematik fanlar o'qitilishi ham yo'lga qo'yilib, dunyoning eng yaxshi ta'lim maskani nomiga ham ega bo'lgan. 

5. Hindistonning Uttar-Pradesh shtatining Lakxnau shahrida dunyoning eng katta maktabi joylashgan. 

So'nggi yillarda Montessori maktabida 40000 o'quvchi ro'yxatga olingan. Hozirda esa bu raqam 45000 ga yetgan. Maktabda 2500 ta o'qituvchi o'quvchilarni 1000 dona sinf xonasida o'qitadilar. 

6. Finlyandiyada darslarni faqatgina o'qituvchi o'tmaydi, balki uning yordamchisi ham o'qituvchiga yordam beradi. 

"Yordamchi" kasbi Finlyandiyada 80-yillarning boshlarida paydo bo'lgan. Har kim o'ziga xos xususiyatlaridan (nogironlik, kasallik, psixologik xususiyatlar, migrantlar ...) qat'iy nazar, bepul o'rta ta'lim olish huquqiga ega. “Talaba yordamchilari” ishining maqsadi talabaning imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish, ulardagi mustaqillikni rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlash va ularni to'g'ri yo‘naltirishdir. Finlyandiyada o'quv yili har bir maktabning ixtiyoriga ko'ra 8 dan 16 gacha sentyabrda emas, avgustda boshlanadi. Kurs may oyining oxirida tugaydi. Bolalar haftada besh kun, faqat kunduzi va juma kuni qisqartirilgan maktab kunida o'qishadi. Bayramlarga kelsak, kuzda 3-4 kun dam olish, ikki hafta Rojdestvo ta'tillari, bahorda bolalar bir hafta chang'i ta'tillari va Pasxada bir haftalik dam olish kunlari mavjuddir. 

7. O'qituvchi ayollar ichida eng mashhur kasbdir. 
Rossiyada faqatgina 17% erkak o'qituvchilar bor bo'lib, qolgan o'qituvchilar esa ayol jinsiga tegishlidir.

Yaponiya va Shveytsariyada o'qituvchilarning 90% erkaklardir. Yaponiyada oshxonalar yo'q, shuning uchun bolalar partada o'tirib, ovqatlanishadi. Xitoy maktablarida bolalar ham o‘z partalarida ovqatlanadilar, o‘qituvchi ham o‘z partasida ovqatlanadi. Oddiy Xitoy maktabining sinfida 40-45 kishi o'qiydi, qishloq maktablarida esa ko'proq - 60 tagacha o'quvchi o'qiydi. Katta shaharlarda boshlang'ich maktabdan boshlab bola uchun haftalik yuklama 42 soat, qishloqda esa - o'rta maktabda - 70 ga ko'tariladi. Bu dasturda o'qituvchi bilan majburiy mashg'ulotlar bo'ladi. Ammo ota-onalarning tanlovi bo'yicha pullik ixtiyoriy darslar ham mavjud bo'lib, ular asosiy sinflar tarmog'idan tashqarida o'tkaziladi. Darslar xuddi biznikiga o'xshab 45 daqiqa davom etadi.

8. Xitoyda darsdan avval majburiy jismoniy mashqlar bor bo'lib, bu mashqlarni bajarish har qanday ob-havoda talab etiladi. 

9. Dunyoning eng qimmat maktabi - "Xonim va janoblarning xalqaro maktabi" ingliz maktabidir. Bu maktabda o'qish uchun bir oyda 68 022$ to'lashingiz lozim bo'ladi. 

Ingliz maktablarida nutq madaniyatini oshirish uchun faqat to'g'ri, adabiy tilda gapirishga ruxsat beriladi. Hatto "salom" so'zni ishlatish ham mumkin emas. 

10. Avstraliyalik professor 2003 yilda tarixdagi eng uzoq darsni o'tib rekordga erishgan. 

Mazkur dars 54 soat davom etib, 15 - 17 aprel kunlari bo'lib o'tgan. Biologiya professori o'z fani bo'yicha ma'ruza o'qigan. 

11. Pazl o'yini XVIII asrda paydo bo'lgan. 

Angliyada, 1761 yilda, London xaritasi sotuvchisi Jon Spilsberi yangi o'quv qo'llanmasi, "bo'laklarga bo'lingan xarita" ni taklif qildi. Maktab o'quvchilarining geografiya bilimlarini tekshirishda ularga dunyoning bo'laklarga bo'lingan xaritasi beriladi va bo'laklarni to'g'ri qo'yib chiqib, xaritani tiklash so'raladi. 

 

Maqola muallifi: Кондратьева Алла Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» п. Золотухино, Курская область

Maqola rus tilidan tarjima qilindi va tahrirlandi. 

 

1.Современное слово «школа» произошло от греческого «scole», изначально оно означало «досуг».

В Древней Греции педагогами называли рабов (в переводе с греческого означает «ведущий ребенка»). Их обязанностью было вождение хозяйских детей в школу и обратно, наблюдение за тем как его подопечный делал уроки. Рабы могли даже наказывать детей.

2.Все ли дети 1 сентября идут в школу?

Оказывается, так же как и мы 1 сентября идут в школу дети 122 стран – вся Америка и Европа.
В 43 странах учебный год начинается 1 января. А в 16 странах он начинается в марте, в 10-ти странах – в августе.

3. В VIII - IV веке до нашей эры, в связи с тем, что вокруг царила напряженная атмосфера и повсюду были войны, в Спарте была создана, абсолютно уникальная методика воспитания.

В одном из своих трудов Аристотель говорит: «В Лакедемоне практически все воспитание молодежи и почти вся система законов подстроена под военные цели».

4.Самая старая в мире школа - это мусульманский университет Аль-Карауин в городе Фесе (Марокко)

В основном он выступал в роли религиозного места для мусульман, но также он набирал и студентов на обучение. Аль-Карауин был основан в 859 году Фатимой аль-Фихри. С течением времени он превратился в один из ведущих вузов по естественным наукам. Спустя некоторое время университет добавил другие математические предметы и был известен как лучший образовательный ВУЗ мира.

5.В городе Лакхнау – столице самого густонаселенного штата Уттар-Прадеш в Индии находится самая большая школа в мире, утверждается в новом издании Книги рекордов Гиннеса.

За последние годы в городской школе Монтессори в Лакхнау было зарегистрировано около 40 000 учеников. Сейчас же это число уже достигло 45 000. В школе работает 2500 учителей, которые обучают учеников в 1000 кабинетах.

6.В Финляндии на уроке присутствует не только учитель, но и его помощник.

Причем, они не имеют права вызывать к доске ученика, если тот не хочет.
Профессия «помощник ученика» появилась в Финляндии в начале 80-х годов. Каждый имеет право на бесплатное среднее образование независимо от своих особенностей (инвалидность, болезни, психологические особенности, переселенцы...). Цель работы « помощников ученика» - максимально задействовать способности ученика, поддерживать и направлять развитие самостоятельности. Учебный год в Финляндии начинается в августе, а не сентябре, с 8 по 16 на усмотрение каждой конкретной школы. Заканчивается учеба в конце мая. Дети учатся пять дней в неделю, только в дневное время и в пятницу сокращенный учебный день. Что касается каникул, то здесь есть 3-4 дня отдыха осенью, две недели рождественских каникул, весной дети отдыхают неделю на «лыжных» каникулах и неделю на Пасху.

7.Учитель — самая популярная женская профессия.
В России только 17% учителей — мужчины, остальные — учительницы.

В Японии и Швейцарии 90% учителей — мужчины. В Японии нет столовых, поэтому дети перекусывают сидя за партой.
В китайских школах дети тоже едят за партами - рис и бульон, причем учитель тоже ест за своим столом. В классе обычной китайской школы учатся по 40–45 человек, в сельских школах больше – до 60 учеников.В крупных городах, начиная с начальной школы, недельная нагрузка для ребёнка составляет 42 часа, а в сельских – в старших классах – она увеличена до 70. Это обязательные занятия с учителем по программе. Но есть ещё факультативные занятия по выбору родителей за определённую плату, которые проводятся вне сетки основных занятий. Уроки длятся, как и у нас, по 45 минут.

8.Еще в Китае перед уроками обязательная зарядка, на которую в любую погоду выходит вся школа.

9.Самая дорогая в мире школа – английская «Международная школа леди и джентльменов». Месяц учебы в ней стоит около 5-ти млн. рублей.

В английских школах для повышения культуры речи разрешается разговаривать только на правильном, литературном языке. Даже слово «привет» недопустимо.

10.В 2003 году австралийский профессор провел самый длинный урок в истории.

Он продолжался 54 часа с 15 по 17 апреля.Профессор биологии читал лекцию по своему предмету.

11. Игра в собирание пазлов возникла в 18 веке.

В Англии в 1761 году Джон Спилсбери, лондонский торговец географическими картами, придумал новое учебное пособие - «разрезанную географическую карту». Экзаменуя школьников на знание географии, давали разрезанную карту мира и просили сложить ее.

 

Автор: Кондратьева Алла Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» п. Золотухино, Курская область